Projekty
Giorgio de Chirico i mit Ariadny
wtorek, 08 marzec 2011
image_001.jpgMity są niezbywalnym elementem kultury Europy. Często stawały się inspiracją dla wielu artystów. Wątek śpiącej Ariadny z mitu o Tezeuszu wielokrotnie wykorzystywany był w malarstwie, ale również w literaturze i muzyce. Ten motyw analizował dr Piotr Majewski, adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki UMCS, na wykładzie z cyklu „Aktualność Sztuki” zatytułowanym: „Giorgio de Chirico i mit Ariadny”, który odbył się 3 marca w Filii Nr 2.

Czytaj całość...
Wycieczka do Pracowni Zbiorów Muzealnych KUL
wtorek, 01 marzec 2011
image_001.jpgZbiory muzealne, o których opowiadał mgr Krzysztof Przylicki na swoim wykładzie 3 lutego bardzo zainteresowały słuchaczy „Aktualności Sztuki”. 24 lutego uczestnicy wykładów zostali zaproszeni przez organizatorów do obejrzenia kolekcji Pracowni  Zbiorów Muzealnych KUL. Muzeum stwarza wrażenie pięknego salonu. Na niewielkiej powierzchni zgromadzono wiele cennych eksponatów: obrazy, porcelana, szkło, meble, figury. Ściany muzeum na całej powierzchni zawieszone są obrazami autorstwa m. in.: Leona Wyczółkowskiego, Józefa Chełmońskiego, Jacka Malczewskiego, Jana Matejki i innych. Porcelana, szkło, fajans i srebra dosłownie wypełniają półki zabytkowych serwantek i sekretarzyków. Zbiory muzealne wywarły duże wrażenie na uczestnikach wycieczki. Mgr Krzysztof Przylicki bardzo chętnie odpowiadał na liczne pytania gości.

Czytaj całość...
Wiedeńska krew...
piątek, 25 luty 2011
image_007.jpgKoncert karnawałowy „Wiener Blut...”, który odbył się 22 lutego w Filii Nr 2, zainicjował drugą edycję spotkań z cyklu „Biblioteczne wtorki z muzyką klasyczną”. Dzięki prowadzącej – pani Iwonie Siedlaczek i młodzieży ze Szkoły Muzycznej im. T. Szeligowskiego w Lublinie słuchacze mieli okazję odbyć muzyczną podróż do Wiednia z przełomu XIX i XX w. Na salonach królował wówczas walc. Praca kompozytorów była niesłychanie wyczerpująca i ciężka, bowiem każdy skomponowany utwór był „owadem jednodniowym”, zagrany raz, nikogo już nie interesował. Wygórowane gusta ówczesnej publiczności przyczyniły się do powstania setek pięknych, nieśmiertelnych dzieł. Repertuar koncertu „Wiener Blut...” wyraźnie nawiązywał do noworocznych koncertów wiedeńskich.
Czytaj całość...
Trwanie wątków romantycznych
środa, 23 luty 2011
image_001.jpg„Zdaje mi się, że widzę...gdzie?
Przed oczyma duszy mojej.”

W. Szekspir

Co łączy C.D. Friedricha, J.M.W. Turnera, S. Palmera i M. Rothko, V. van Gogha, czy E. Muncha mogli dowiedzieć się słuchacze wykładów z cyklu „Aktualność Sztuki”. 17 lutego dr Jacek Jaźwierski, pracownik Katedry Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, otworzył przed publicznością zgromadzoną w Filii Nr 2 intrygującą perspektywę interpretacyjną ujawniającą podobieństwa i powinowactwa malarstwa XX w. ze sztuką romantyczną. Postawił pytanie o trwałość niektórych wątków tradycji malarskiej. Podobieństwa formalne bywają zaskakująco bliskie, ale niezwykle istotny jest sposób rozumienia sztuki, powinności artysty i modele odbioru malarstwa.
Czytaj całość...
Zbiory artystyczne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
środa, 09 luty 2011
image_007.jpgMgr Krzysztof Przylicki poprowadził kolejny wykład z cyklu „Aktualność Sztuki” zatytułowany: „Historia i charakter zbiorów artystycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wraz z omówieniem najciekawszych przykładów malarstwa obcego”. Zapoznał słuchaczy z dziejami muzeum oraz zaprezentował najbardziej interesujące i najcenniejsze eksponaty z kolekcji. W zajmujący, ciekawy, a czasem zabawny sposób zestawił i porównał te dzieła z innymi obiektami znajdującymi się w różnych muzeach w Europie. Spotkanie odbyło się 03 lutego w Filii Nr 2.
Czytaj całość...
Biblioteczne wtorki z muzyką klasyczną
poniedziałek, 07 luty 2011
image_001.jpgKoncerty z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, 175. rocznicy urodzin i 130. rocznicy śmierci Henryka Wieniawskiego – kompozytora, pedagoga i wirtuoza urodzonego w Lublinie, a także 200. rocznicy urodzin Roberta Schumanna zorganizowane wspólnie przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w 2010r. cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W odpowiedzi na prośby i oczekiwania czytelników oraz słuchaczy organizatorzy zdecydowali się kontynuować projekt edukacyjny mający na celu przybliżyć dzieciom, młodzieży i wszystkim chętnym dzieła, sylwetki i dokonania innych twórców muzyki klasycznej. W 2011r. zaplanowano cykl pięciu koncertów, których tematyka została dobrana w taki sposób, aby rozwijać zainteresowania i kształtować wrażliwość muzyczną odbiorcy.
Opiekę merytoryczną nad całością objęła Iwona Agnieszka Siedlaczek – muzykolog, nauczyciel w klasie skrzypiec i krytyk muzyczny, która każdorazowo wprowadzać będzie słuchaczy w krąg tematyczny obejmujący dany koncert.
Utwory przewidziane w programie będą wykonywać uczniowie Szkoły Muzycznej.
Serdecznie zapraszamy na nowe „Biblioteczne wtorki z muzyką klasyczną”.

Dariusz Jóźwik
Instruktor MBP


Wtorki
Godz. 13.00, Filia nr 2, ul. Hempla 5 ( I piętro)
tel. 81 532 05 29,e-mail: filia2@mbp.lublin.pl

Zorganizowane grupy młodzieży prosimy o kontakt z tygodniowym wyprzedzeniem.

Czytaj całość...
Czy Jan Matejko był malarzem religijnym?
czwartek, 03 luty 2011
image_001.jpgSympatycy wykładów z cyklu „Aktualność Sztuki” spotkali się 27 stycznia w Filii Nr 2. Dr Elżbieta Matyaszewska, historyk i krytyk sztuki, autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych, pracownik Instytutu Leksykografii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przekonywała słuchaczy, że Jan Matejko był malarzem religijnym. „Najpierw oddam talent służbie Ojczyźnie, a później Bogu” - tak brzmiało credo artystyczne mistrza. Jego ostatnie słowa: „Módlmy się za Ojczyznę! Boże błogosławiony!” W ostatniej drodze towarzyszył mu cały Kraków, podczas jego pogrzebu bił dzwon Zygmunta.
Czytaj całość...
Aranżacje ekspozycji muzealnych
wtorek, 18 styczeń 2011
image_001.jpg13 stycznia dr Beata Skrzydlewska zaprosiła słuchaczy wykładów z cyklu „Aktualność Sztuki” zgromadzonych w Filii Nr 2 do zwiedzania muzeów diecezjalnych i przyklasztornych. Spotkanie zatytułowane „Historia i współczesność – aranżacje ekspozycji muzealnych” przybliżyło zainteresowanym specyfikę funkcjonowania tych instytucji. Pierwsze muzeum przyklasztorne w Polsce powstało w 1840r. w Tarnowie. Na lata międzywojenne przypada czas ich świetności i rozwoju. W początkach istnienia muzeów religijnych większą uwagę zwracano na ocalenie od zniszczenia obiektów wycofanych z kultu, nie zawsze zaś koncentrowano się na odpowiednim sposobie ekspozycji. Obiekty były wówczas raczej magazynowane, a jeśli pokazywano je zwiedzającym, to dostosowywano prezentację do przypadkowych warunków lokalowych. Obecnie w związku z pozyskiwaniem funduszy unijnych, często przy okazji remontów świątyń, nowe ekspozycje są starannie zaplanowane. Słuchacze mieli okazję obejrzenia unikatowych i bardzo cennych eksponatów zgromadzonych w polskich muzeach diecezjalnych m. in. w Siedlcach, Płocku, Tarnowie, Kielcach i Lublinie.
Czytaj całość...
Kuszenie św. Antoniego
środa, 22 grudzień 2010
image_001.jpgOstatnie przedświąteczne spotkanie z cyklu „Aktualność Sztuki” odbyło się 16 grudnia w Filii Nr 2. Dr Andrzej Frejlich z Katedry Muzealnictwa i Ochrony Zabytków Instytutu Historii Sztuki KUL wygłosił wykład zatytułowany: „Kuszenie św. Antoniego – ewolucja i aktualność motywu przedstawieniowego”. W pierwszej części wystąpienia prelegent zaprezentował sylwetkę tego największego herosa wschodniego monastycyzmu, w drugiej – wybrane realizacje malarskie tytułowego motywu. Szczegółowo omówił historię koptyjskiego pustelnika urodzonego w starożytnym Egipcie, opierając się w znacznej mierze na jego żywocie spisanym przez św. Atanazego. Zwrócił szczególną uwagę na dominujący wówczas dydaktyczno – moralizatorski i alegoryczny charakter lektury, a nie tylko na sens literalny, jak dzisiaj często zwykliśmy odczytywać tego typu świadectwa.
Czytaj całość...
W nastroju świątecznym
środa, 22 grudzień 2010
image_001.jpgPrzez cały rok w Filii Nr 2 bardzo licznie gromadzili się miłośnicy muzyki klasycznej. 14 grudnia odbył się ostatni koncert z cyklu „Biblioteczne wtorki z muzyką klasyczną” zatytułowany „W nastroju świątecznym – muzyka na flet, obój, skrzypce i basso continuo. Spotkanie z barokiem i klawesynem.” Wyjątkowy charakter koncertu wywołał tak duże zainteresowanie, że organizatorzy zdecydowali się go powtórzyć 17 grudnia.

Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 331 - 340 z 390


Rok Jubileuszowy 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

2018 Rokiem Ireny Sendlerowej

2018 Rok Zbigniewa Herberta

2018 Rok Praw Kobiet

Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

logo_miejsce_przyjazne_seniorom.jpg

Ośrodek Książki Obrazkowej

Inspiracje plus

Lublin 700 lat
Fundusze strukturalne - Serwis Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Strona utrzymywana na serwerze zakupionym dzięki finansowemu wsparciu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego